Danh sách giảng viên giảng dạy

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC BỘ MÔN KHOA XÃ HỘI HỌC 

Tên chương trình:               Chương trình đào tạo chuyên ngành theo học chế tín chỉ

Trình độ đào tạo:                Đại học

Ngành đào tạo:                            Xã hội học       

Loại hình đào tạo:               Chính quy

I. Danh sách bộ môn và giảng viên phụ trách:

STT

Tên bộ môn

Trưởng bộ môn

1

Phương pháp nghiên cứu

TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

2

Các vấn đề xã hội

TS. Lê Văn Bửu

3

Lý thuyết và lịch sử Xã hội học

TS. Nguyễn Nữ Nguyệt Anh

II. Danh sách môn học theo các bộ môn

1. Bộ môn Phương pháp nghiên cứu

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

1

Nguyễn Thị Hồng Xoan

2

Phạm Thị Thùy Trang

3

Phạm Thị Tú Anh

4

Trần Thị Anh Thư

 

2. Bộ môn Các vấn đề xã hội

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

1

Lê Văn Bửu

2

Nguyễn Xuân Anh

3

Nguyễn Thị Hồng

4

Ngô Trà My

3. Bộ môn Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

1

Nguyễn Nữ Nguyệt Anh

2

Cao Thanh Tâm

3

Nguyễn Văn Chánh

4

Trịnh Thị Nhài

5

Bùi Thị Minh Hà Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.