Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức chính trị xã hội

 

Hiện nay, khoa có hai tổ chức chính trị xã hội của cán bộ giảng viên bao gồm: Chi bộ Đảng, Công Đoàn

1. Chi bộ Đảng

* Chi uỷ Chi bộ
 
- Đ/c Vũ Quang Hà - Bí thư
- Đ/c Lê Văn Bửu - Phó bí thư

 Đảng viên

- Đ/c Phạm Thị Tú Anh
- Đ/c Nguyễn Văn Chánh

- Đ/c Đoàn Nam Hương
- Đ/c Mai Thị Kim Khánh
- Đ/c Phạm Đức Trọng

2. Tổ chức Công Đoàn

 * Ban chấp hành
- Đ/c Võ Bình Nguyên - Chủ tich
- Đ/c Phạm Thị Tú Anh - Phó Chủ tịch
- Đ/c Lương Hoàng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành

 * Công Đoàn viên
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Xoan
- Đ/c Vũ Quang Hà
- Đ/c Phạm Thị Thùy Trang

- Đ/c Nguyễn Nữ Nguyệt Anh
- Đ/c Nguyễn Xuân Anh
- Đ/c Lê Văn Bửu

- Đ/c Nguyễn Văn Chánh
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng
 
- Đ/c Đoàn Nam Hương
- Đ/c Trần Thị Anh Thư
- Đ/c Phạm Đức Trọng

- Đ/c Bùi Thị Minh Hà

- Đ/c Lê Thị Hương Huyền
- Đ/c Ngô Trà My

- Đ/c Trịnh Thị Nhài

- Đ/c Cao Thanh Tâm

                                                                                                                        
                                                                                                                             BQT website Khoa XHH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.