Tổ chức sinh viên Khoa XHH

DANH SÁCH BCH LIÊN CHI HSV KHOA XÃ HỘI HỌC

NHIỆM KỲ 2017 – 2019

1. Đ/c Lê Minh Vũ - LCH trưởng

2. Đ/c Võ Ngọc Lam Bửu - LCH phó

3. Đ/c Nguyễn Đặng Thu Hiền - LCH phó 

4. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Ủy viên BCH LCH

5. Đ/c Võ Song Tố Như - Ủy viên BCH LCH

6. Đ/c Nguyễn Thành Đạt - Ủy viên BCH LCH

7. Đ/c Ngô Vũ Kiều Khanh - Ủy viên BCH LCH

8. Đ/c Trần Gia Mỹ - Ủy viên BCH LCH

9. Đ/c Hoàng Trúc Phương - Ủy viên BCH LCH

 

DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA XÃ HỘI HỌC

NHIỆM KỲ 2017 – 2019

 

1. Nguyễn Lưu Tâm Anh - Bí thư Đoàn khoa

2. Lê Minh Vũ - Phó Bí thư Đoàn khoa - LCH trưởng

3. Nguyễn Nhựt Thành – UV BCH ĐK

4. Lê Thị Hoàng Nhung – UV BCH ĐK 

5. Võ Ngọc Lam Bửu – UV BCH ĐK, LCH phó

6. Nguyễn Thị Thục Duyên – UV BCH ĐK

7. Nguyễn Mai Đức Mạnh – UV BCH ĐK

8. Ngô Vũ Kiều Khanh – UV BCH ĐK


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.