Nghiên cứu khoa học

Thực trạng về nghiên cứu khoa học


Thực trạng về nghiên cứu khoa học

Thực hiện theo tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, CBGD và sinh viên khoa XHH đều thực hiện công tác nghiên cứu khoa học do Nhà trường yêu cầu. Trong năm 5 năm qua, 2007 – 2011 có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều hội thảo khoa học cấp trường, cấp quốc gia, quốc tế đã được thầy trò khoa xã hội học tham gia nghiêm túc, đạt hiệu quả nhất định. Đã có 150 SV tham gia đề tài các cấp trong đó có 3 đề tài cấp bộ và tương đương cũng như 50 đề tài cấp trường.

* Đối với giảng viên:

- Khoa đã thực hiện việc báo cáo chuyên đề và trình bày bài giảng theo lịch phân công cho các cán bộ – giảng viên trong khoa nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nội dung các đề tài nghiên cứu luôn luôn được vận dụng vào công tác giảng dạy để làm thực tế minh họa cho bài giảng.

- Một số cán bộ Khoa đã tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học của trường và đã nghiệm thu.

- Hội thảo khoa học cấp khoa dành cho CBGD đã được tổ chức hàng năm. Các chủ đề của hội thảo đều liên quan đến chuyên ngành, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài trường.

- Các cuộc hội thảo nghiên cứu khoa học cấp trường và hội nghị khoa học trẻ hàng năm do nhà trường tổ chức đều được một số CBGD của khoa tham gia từ 2 đến 3 bài báo cáo khoa học trở lên.

* Đối với sinh viên:

- Hội nghị nghiên cứu khoa học hàng năm dành cho sinh viên luôn được chấp hành nghiêm túc. Được sự hướng dẫn của thầy cô về nghiên cứu khoa học, sinh viên khoa XHH đã tham gia đông đủ hội nghị khoa học sinh viên. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên rất thực tế, đúng chuyên môn. Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng khá tốt, đánh giá đúng trình độ hiểu biết của sinh viên trong lĩnh vực chuyên ngành XHH của mình.

- Trong 5 năm qua, sinh viên khoa XHH luôn đạt các giải cao trong nghiên cứu khoa học các cấp. Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường: có 5 giải nghiên cứu khoa học sáng tạo cấp bộ, 32 giải cấp trường, tổng số sinh viên tham gia NCKH là 130/ 802, chiếm 16,2%.

- Gắn nội dung thực tập của sinh viên vào các đề tài khoa học đang được nghiên cứu.                                                                                                                             BQT Website XHH
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.