Đề cương chi tiết môn học CTĐT năm 2014

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2014 (ÁP DỤNG KHÓA 2015 – 2016 – 2017)

 

STT

MÔN HỌC

1

Tâm lý học xã hội

2

Dân số học

3

Hành chính công

4

Quản trị truyền thông

5

Ngôn ngữ học xã hội

6

Các vấn đề xã hội đương đại

7

Kinh tế phát triển

8

Công tác xã hội(LT+TH)

9

Quản lý dự án

10

Phát triển cộng đồng

11

Anh văn chuyên ngành

12

Quản trị nhân sự

13

Thống kê xã hội (ĐC+CN)

14

Chính sách XH

15

Lịch sử triết học

16

SPSS(LT+TH)

17

Kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề

18

Kỹ năng truyền thông và giao tiếp

19

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu

20

Kỹ năng viết báo cáo khoa học

21

Xã hội học đại cương          

22

Lịch sử xã hội học

23

Lý thuyết xã hội học hiện đại

24

Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1

25

Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2

26

Xã hội học nông thôn

27

Xã hội học đô thị

28

Xã hội học kinh tế

29

Xã hội học chính trị

30

Xã hội học giáo dục

31

Xã hội học gia đình

32

Xã hội học tôn giáo

33

Thực tập*

34

XHH truyền thông đại chúng

35

XHH về giới

36

XHH y tế và sức khoẻ

37

XHH quản lý

38

Xã hội học tình dục

39

Xã hội học về dư luận xã hội

40

Xã hội học tội phạm

41

Xã hội học phát triển

42

Xã hội học văn hóa

43

Xã hội học môi trường

44

XHH du lịch

45

XHH dân số

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.