Thành tích của đơn vị

Thành tích của đơn vị

Một số thành tích tiêu biểu của Khoa Xã hội học:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định 346/QĐ-XHNV TCCB ngày 12/8/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV HCM

2014

Tập thể lao động tiên tiến cấp Trường

Quyết định 521/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 15/8/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV HCM

2015

Tập thể lao động xuất sắc cấp ĐHQG

Quyết định 1645/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 15/12/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV HCM

Tập thể lao động tiên tiến cấp Trường

Quyết định 659/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 28/8/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV HCM

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011

Giấy khen

1124/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 8/11/2011

299/QĐ-XHNV-TCHC, ngày 31/8/2011

2013

Giấy khen

957/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 12/8/2013

2014

Giấy khen

521/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 15/8/2014

2015

Giấy khen

1645/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 15/12/2015

659/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 28/8/2015

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.