Tổ chức sinh viên Khoa XHH

Về phía BCH Đoàn khoa, số lượng gồm 6 đồng chí:


Từ trái qua:

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Trúc – UVBCH ĐK – SV năm 2

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng – UVBCH ĐK – SV năm 3

Đ/c Diệp Gia Uyên – Phó bí thư Đoàn khoa – SV năm 3

Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như – Bí thư Đoàn khoa – SV năm 4

Đ/c Phan Hồng Ngọc – Phó bí thư Đoàn khoa – SV năm 4

Đ/c Đ/c Lê Thị Kim Cương – UVBCH ĐK – SV năm 2


Về phía nhân sự BCH Liên chi Hội, số lượng gồm 9 đồng chí:Từ trái qua:

Đ/c Trần Minh Hoàng Hưng – UVBCH LCH – SV năm 3

Đ/c Danh Huyền – UVBCH LCH - Sinh viên năm 3

Đ/c Trần Nguyễn Minh Nghi – UVBCH LCH – SV năm 2

Đ/c Trần Thị Ngọc Trâm – Liên chi hội phó – Sinh viên năm 3

Đ/c Diệp Gia Uyên – Liên chi hội trưởng – SV năm 3

Đ/c Lê Nguyệt Minh – Liên chi hội phó - SV năm 2

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương – UVBCH LCH – SV năm 2

Đ/c Trần Nhật Huy – UVBCH LCH – SV năm 4

Đ/c Vũ Khánh – UVBCH LCH – SV năm 3

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.