Chương trình đào tạo cử nhân

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Tên chương trình: Chương trình đào tạo chuyên ngành theo học chế tín chỉ

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Xã hội học          

Loại hình đào tạo: Chính quy

Cơ sở pháp lý xây dựng chương trình:

- Quyết định số 438/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 26/12/1998 của Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, về việc Thành lập Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/09/2005 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học, khối ngành khoa học xã hội;

- Quyết định số 432/QĐ/ĐHQG/ĐT ngày 18/10/2001 của Giám đốc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, về việc Ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ;

- Chương trình khung đào tạo đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

1. Mục tiêu đào tạo ngành xã hội học:

- Đào tạo Cử nhân xã hội học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội;

- Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp xã hội học;

- Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng.

2. Thời gian đào tạo: Bốn năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:120 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, BT, THCN hoặc tương đương

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành các tín chỉ.

6. Thang điểm: 10
7. Nội dung chương trình:

- Chương trình đào tạo năm 2014 áp dụng với Khóa 2015 - 2019, khóa 2016 - 2020 : Xem tại đây

- Chương trình đào tạo năm 2016 áp dụng với Khóa 2017 - 2021, khóa 2018 - 2022 : Xem tại đây

- Chương trình đào tạo năm 2018 áp dụng với Khóa 2019 - 2023, khóa 2020 - 2024 : Xem tại đây

8. Chuẩn đầu ra năm 2014: 

- Chuẩn đầu ra năm 2014: xem tại đây

- Chuẩn đầu ra năm 2016: xem tại đây

- Chuẩn đầu ra năm 2018: xem tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.