Mục tiêu - CTĐT Thạc sĩ

Chương trình đào tạo Thạc sĩ theo học chế tín chỉ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Khoa Xã hội học

                ---o0o---                                                                       ---o0o---

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Chuyên ngành: XÃ HỘI HỌC

Mã số: 60 31 03 01

Khoa/Bộ môn quản lý chuyên ngành: Khoa Xã hội học

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

MC TIÊU ĐÀO TO NGÀNH XÃ HI HC

            Chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội học nhằm mục tiêu trang bị  những kỹ năng của ngành học một cách có hệ thống và rộng về kiến thức khoa học xã hội.

- Đào tạo thạc sĩ xã hội học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội;

             - Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp xã hội học;

            - Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng.

            - Giúp học viên có khả năng thích ứng với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Học viên cao học ngành Xã Hội Học, được trang bị những kiến thức lý luận đại cương, chuyên ngành, những phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu xã hội học và có khả năng đi sâu, nắm vững các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. thạc sĩ xã hội học có thể phát huy năng lực của mình trong nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, quản lý, dễ dàng thích ứng đối với những biến đổi xã hội và thị trường nhân lực.

Thạc sĩ ngành xã hội học có đủ chuyên môn và năng lực để làm:

  • Công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội.
  • Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, thanh niên...).
  • Công tác quản lý, tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội.
  • Cán bộ phụ trách công tác xã hội trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể khác nhau như: UBND các cấp, Hội Phụ nữ, Lao động thương binh xã hội, Đoàn Thanh niên, Công đoàn…
  • Đồng thời những kiến thức xã hội học sẽ hỗ trợ một cách hữu ích  và đắc lực trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ xã hội học nếu có nhu cầu học sẽ được đào tạo tiếp ở bậc cao hơn: tiến sỹ.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Từ 1,5 năm đến 2 năm  dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học

Chương trình đào tạo được phân thành hai loại: chương trình giảng dạy môn học và chương trình nghiên cứu (được quy định tại điều 13, Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do giám đốc ĐHQG.HCM ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2009)

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

1.1  Phần kiến thức chung:

-         Triết học: 05 tín chỉ

-         Ngoại ngữ (là một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung): Theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG.HCM ban hành ngày 05/01/2009.

1.2 Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành (bao gồm môn học bắt buộc và tự chọn):

-         Số tín chỉ cơ sở và chuyên ngành yêu cầu tích lũy đối với chương trình giảng dạy môn học phương thức I từ 25 đến 50 tín chỉ, phương thức II từ 25 đến 35 tín chỉ; chương trình nghiên cứu từ 10 đến 15 tín chỉ.

-         Số tín chỉ bắt buộc chiếm tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích lũy đối với khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Môn Phương pháp luận NCKH chuyên ngành là môn bắt buộc đối với chương trình giảng dạy phương thức II và chương trình nghiên cứu với thời lượng tối thiểu 02 tín chỉ.

-         Danh mục môn học lựa chọn có tổng số tín chỉ ít nhất bằng 150% tổng số tín chỉ yêu cầu tích lũy đối với khối kiến thực lựa chọn.

1.3 Luận văn thạc sĩ:

-         Chương trình giảng dạy theo phương thức I không yêu cầu luận văn.

-         Chương trình giảng dạy theo phương thức II yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 12 đến 15 tín chỉ.

-         Chương trình nghiên cứu yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 30 đến 45 tín chỉ và 01 bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên cao học là tác giả chính.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1.4 Đối tượng được dự thi thẳng:

Những người có bằng Cử nhân Xã hội học, Công tác xã hội, Chính trị học, Nhân học, Triết học, Phụ nữ học, Giới.

1.5  Đối tượng dự thi sau khi đã bổ túc kiến thức: những người tốt nghiệp các ngành gần như sau:

Chủ nghĩa xã hội khoa học, Văn hóa học, Đông phương học, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Luật, Dân tộc học, Lịch sử, Hành chính học, Báo chí, Giáo dục học, Y tế công cộng, Phát triển nông thôn.

1.6  Các môn bổ túc kiến thức và chuyển đổi:

-         XHH đại cương: 30 tiết

-         Lịch sử xhh: 30 tiết

-         Lý thuyết xhh: 30 tiết

-         Phương pháp nghiên cứu (nghiên cứu định tính và định lượng): 60 tiết

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG.HCM ban hành theo Quyết định ngày 05 tháng 1 năm 2009

Thi tuyển:

  • Môn cơ bản: Triết học
  • Môn cơ sở: Lịch sử Xã hội học
  • Một trong các ngoại ngữ: theo quy định chung đối với người thi tuyển vào Cao học. Quá trình thi tuyển được thực hiện theo Quy định của ĐHQG.HCM

Hình thức và thời gian đào tạo, cấp bằng:

  • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung hai năm.
  • Học viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời gian quy định được bảo vệ đề tài luận văn thạc sĩ trước Hội đồng chấm luận văn. Nếu kết quả luận văn đạt, học viên được Thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm học tập toàn khóa học theo chương trình đào tạo mã ngành Xã hội học.

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ theo phương thức II.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : tại đây

                                                                                                                            BQT website Khoa XHH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.