Lịch học môn Kỹ năng truyền thông và giao tiếp

Lịch học môn Kỹ năng truyền thông và giao tiếp, dành cho khóa 2016 - 2020 (K.22)


 

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Chính Quang

Thời gian:

Lớp 01: Chiều thứ hai, từ ngày 04/12/2017 đến ngày 15/1/2018 phòng A1-15
Lớp 02: Chiều thứ ba: từ ngày 05/12/2017 đến ngày 16/1/2018 phòng C1-25

                                                                                                                                                                                                                                                                   VPK. Xã hội học

       

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.