Lịch thi môn chuyên ngành học kì 1 năm học 2018-2019

Lịch thi môn chuyên ngành học kì 1 năm học 2018-2019

STT

Môn học

Số

tín chỉ

Khóa

Lớp

Cán bộ coi thi

Số lượng SV

Phòng

Thời gian

1

Chính sách xã hội

2

2016

1

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Cao Thanh Tâm

59

A1-21

Thứ tư, ngày 2/1/2019

Sáng 7:15 - 8:15

2

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Cao Thanh Tâm

61

A1-21

Thứ tư, ngày 2/1/2019

Sáng 9:00 - 10:00

2

Kinh tế phát triển

2

2017

2

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Cao Thanh Tâm

-         Lê Thị Chung

-         Bùi Thị Nhung

110

A1-02

Thứ tư, ngày 2/1/2019

Chiều 13:15 - 14:15

3

Lịch sử triết học

3

2017

1

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Trịnh Thị Nhài

-         Lê Thị Chung

80

A1-21

Thứ năm, ngày 3/1/2019

Sáng 7:15 - 8:15

2

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Trịnh Thị Nhài

45

A1-21

Thứ năm, ngày 3/1/2019

Sáng 9:00 - 10:00

4

Xã hội học quản lý

2

2016

1

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Trịnh Thị Nhài

50

A1-21

Thứ năm, ngày 3/1/2019

Chiều 13:15 - 14:15

2

-         Lê Thị Hương Huyền

-         Trịnh Thị Nhài

30

A1-21

Thứ năm, ngày 3/1/2019

Chiều 15:00 - 16:00

5

Kỹ năng truyền thông và giao tiếp

2

2018

1

-         Trần Nam

-         Phạm Thị Thùy Trang

64

2-05

(Hội trường nhà điều hành)

Sáng thứ năm, ngày 27/12/2018

 

2

-         Trần Nam

-         Phạm Thị Thùy Trang

68

2-05

(Hội trường nhà điều hành)

Chiều thứ năm, ngày 27/12/2018

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.