TKB (chính thức) HK 1 năm 2017-2018

TKB (chính thức) HK 1 năm 2017-2018

Thời Khóa biểu chi tiết (File Excel): tại đây

THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2014

Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

 

Xã hội học tôn giáo

Lớp 01

Vũ Quang Hà

A1-43

12/9/2017 – 7/11/2017

Xã hội học tình dục

Lớp 02

Trần Thị Bích Liên

A1 – 44

13/9/2017 – 18/10/2017

 

Xã hội học phát triển

Lớp 01

Phạm Đức Trọng

A1-42

15/9/2017 – 20/10/2017

 

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu

Lớp 02

Phạm Thị Thùy Trang

A1-42

14/11/2017 - 19/12/2017

Xã hội học đô thị

Lớp 02

Vũ Toản

A1-43

15/9/2017-20/9/2017

Xã hội học giới

Lớp 01

Dương Hiền Hạnh

A1-43

05/12/2017-09/1/2017

Kỹ năng viết báo cáo Khoa học

Lớp 02

Nguyễn Thị Hồng Xoan

A1-44

15/11/2017-20/12/2017

Xã hội học phát triển

Lớp 02

Phạm Đức Trọng

A1-42

27/10/2017 - 1/12/2017

Chiều

Xã hội học y tế và sức khỏe

Lớp 01

Mai Thị Kim Khánh

A1-34

11/9/2017 – 23/10/2017

Xã hội học tôn giáo

Lớp 02

Vũ Quang Hà

A1-43

12/9/2017 - 21/11/2017

Xã hội học y tế và sức khỏe

Lớp 02

Mai Thị Kim Khánh

A1-35

13/9/2017-25/10/2017

Xã hội học đô thị

Lớp 01

Vũ Toản

A1-43

15/9/2017-27/10/2017

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu

Lớp 01

Phạm Thị Thùy Trang

A1-44

14/11/2017 - 26/12/2017

Xã hội học tình dục

Lớp 01

Trần Thị Bích Liên

A1- 43

13/09/2017 – 25/10/2017

Xã hội học giới

Lớp 02

Dương Hiền Hạnh

A1 - 43

05/12/2017 – 16/01/2018

Kỹ năng viết báo cáo Khoa học

Lớp 01

Nguyễn Thị Hồng Xoan

A1-43

15/11/2017-27/12/2017

Ghi chú

Những môn học in đậm là những môn học đợt 2 (kết thúc những môn đợt 1 rồi mới học)

Sinh viên đăng kí các môn theo 1 mã lớp để tránh bị trùng thời gian. Ví dụ: học tất cả các môn mã 01 hoặc tất cả các môn mã 02

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2015

Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

 

Quản trị truyền thông

Lớp 02

Hoàng Xuân Phương

A1-45

28/11/2017-2/1/2018

Phương pháp nghiên cứu XHH

Lớp 1

Nguyễn Thị Hồng Xoan

A1-42

13/9/2017 – 25/10/2017

 

 

SPSS

Lớp 05

Đỗ Văn Thắng

A-11

16/9/2017-11/11/2017

Công tác Xã hội

Lớp 02

Nguyễn Thị Hồng

A1-43

13/9/2017 - 18/10/2017

SPSS

Lớp 07

Trần Anh Tiến

A-31

16/9/2017-11/11/2017

 

Phương pháp nghiên cứu XHH

Lớp 1

Trần Thị Bích Liên

A1-42

1/11/2017-29/11/2017

Xã hội học quản lý

Lớp 02

Nguyễn Thị Vân Hạnh

A1-43

1/11/2017-06/12/2017

Chiều

Chính sách xã hội

Lớp 01

Đoàn Nam Hương

A1-33

11/9/2017-23/10/2017

Chính sách Xã hội

Lớp 02

Đoàn Nam Hương

A1-44

12/9/2017-24/10/2017

Phương pháp nghiên cứu XHH

Lớp 02

Nguyễn Thị Hồng Xoan

A1-45

13/9/2017-25/10/2017

SPSS

Lớp 04

Đỗ Văn Thắng

A-11

16/9/2017-25/11/2017

 

Quản trị truyền thông

Lớp 01

Hoàng Xuân Phương

A1-42

28/11/2017-9/1/2018

Công tác Xã hội

Lớp 01

Nguyễn Thị Hồng

A1-44

13/9/2017-25/10/2017

Phương pháp nghiên cứu XHH

Lớp 2

Trần Thị Bích Liên

A1-45

1/11/2017-20/12/2017

SPSS

Lớp 06

Trần Anh Tiến

A-31

16/9/2017-25/11/2017

 

Xã hội học quản lý

Lớp 01

Nguyễn Thị Vân Hạnh

A1-44

1/11/2017-12/12/2017

Ghi chú

Những môn học in đậm là những môn học đợt 2 (kết thúc những môn đợt 1 rồi mới học)

Sinh viên đăng kí các môn theo 1 mã lớp để tránh bị trùng thời gian. Ví dụ: học tất cả các môn mã 01 hoặc tất cả các môn mã 02

Sinh viên lớp 01 đăng kí SPSS lớp 4-6 Sinh viên lớp 02 đăng kí SPSS lớp 5 -7

 


 

THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2016

Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

 

Lịch sử Triết học

Lớp 01

Lê Văn Bửu

A1-42

12/9/2017 - 7/11/2017

Kinh tế học đại cương

Cả lớp

A1-41

25/10/2017-29/11/2017

 

Giáo dục thể chất

Cả lớp

Nhà thi đấu

22/9/2017 - 27/10/2017

 

 

Chiều

Xã hội học đại cương

Lớp 02

Trần Thị Bích Liên

A1-32

11/9/2017-18/12/2017

 

Lịch sử Triết học

Lớp 02

Lê Văn Bửu

A1-45

12/9/2017-21/11/2017

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Cả lớp

Tiết 6-7

A1-41

13/9/2017-29/11/2017

Đường lối cách mạng của ĐCS Viêt Nam

Cả lớp

Tiết 6-7

A1-41

15/9/2017-24/11/2017

 

Xã hội học đại cương

Lớp 01

Trần Thị Bích Liên

A1-42

12/9/2017-28/12/2017

Kinh tế Phát triển

Lớp 01

Hồ Quang Viên

27/11/2017-8/1/2017

Kinh tế Phát triển

Lớp 02

Hồ Quang Viên

28/11/2017-9/1/2018

Đường lối cách mạng của ĐCS Viêt Nam

Cả lớp

Tiết 8-9

A1-41

13/9/2017 – 29/11/2017

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Cả lớp

Tiết 8-9

A1-41

15/9/2017-24/11/2017

 

Ghi chú

Những môn học in đậm là những môn học đợt 2 (kết thúc những môn đợt 1 rồi mới học)

Sinh viên đăng kí các môn theo 1 mã lớp để tránh bị trùng thời gian. Ví dụ: học tất cả các môn mã 01 hoặc tất cả các môn mã 02

 


 

THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ 2017

Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tiết 1-3

A1-21

Thời gian: 12/9 -14/11

Giáo dục thể chất 1

Nhà thi đấu

20/9- 25/10

Tâm lý học đại cương

A1-21

14/9 – 19/10

Kỹ năng truyền thông và giao tiếp

Lớp 01

Nguyễn Chính Quang

A1-44

15/9/2017-20/10/2017

 

Môi trường phát triển

Tiết 4-5

A1-21

12/9 – 19/12

Giáo dục thể chất 2

Nhà thi đấu

6/12 – 10/1

Chiều

Lịch sử văn minh thế giới

Tiết 6-7

A1-21

12/9 – 28/11

Pháp luật đại cương

A1-31

13/9 – 29/11

 

Kỹ năng truyền thông và giao tiếp

Lớp 02

Nguyễn Chính Quang

A1-44

15/9/2017-27/10/2017

Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-LeNin

Tiết 6-7

A1-21

16/9 – 25/11

Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-LeNin

Tiết 8-9

A1-21

12/9 – 28/11

Lịch sử văn minh thế giới

Tiết 8-9

A1-21

16/9 – 25/11

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.