Thông báo học vụ học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thay đổi, cập nhật lịch học các môn: Lý thuyết Xã hội học hiện đại, Thực hành công tác xã hội

 

 
1. Môn học: Lý thuyết Xã hội học hiện đại
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng Xoan
Hiện đang mở hai lớp 01 và 02. Nay gộp chung hai lớp thành một.
Như vậy môn Lý thuyết Xã hội học hiện đại sẽ thành 01 lớp, với 150 sinh viên.
Thời gian học: vào sáng thứ Ba và sáng thứ Sáu hằng tuần.
Sáng thứ Ba ngày 27/2/2018, 6/3/2018 và sáng thứ Sáu ngày 9/3/2018 nghỉ, giảng viên sẽ thông báo lịch học bù sau.
Sinh viên đã đăng kí không cần đăng kí lại, Khoa sẽ liên hệ với phòng đào tạo để tiến hành việc gộp lớp.

2. Môn học: Thực hành công tác xã hội
Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng
Mã lớp 02
Báo bù: chiều thứ Hai ngày 12/3/2018 và 19/3/2018 
Phòng học:  A1-43.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.