TKB HK 9/2016 – 6/2017 lớp ĐTH

TKB HK 9/2016 – 6/2017 lớp ĐTH

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC KỲ 9/2016 – 6/2017

 

 

LỚP

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

TÍN CHỈ

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

NV13,14,15

13.2 – 08.3.2017

XHH Tôn giáo

3

TS. Vũ Quang Hà

 

NV13,14,15

13.3 – 5.4.2017

Lịch sử triết học

3

TS. Lê Văn Bửu

 

NV13,14,15

15.5 – 31.5.2017

Dân số học

2

ThS. Châu Thị Thu Thuỷ

 

NV13,14,15

06.6.2017

Báo cáo tốt nghiệp

5

 

 

 

                                                                                      TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 13

 

Ghi chú:

  • Môn Xã hội học Tôn giáo học Thứ 2, Thứ 4 tại phòng D406; Thứ 5 học VP Khoa
  • Ba môn còn lại học tại phòng D406, Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 vào lúc 17h45Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.