Thông báo Chương trình Du khảo dành cho sinh viên năm thứ nhất

Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến các tân sinh viên chính quy khóa 2018-2022 chương trình Du khảo Khu Di tích Lịch sử Cách mạng Địa đạo Củ Chi trong năm học 2018-2019. Thời gian du khảo cụ thể như sau:

* Lưu ý: Lịch này thay thế lịch đã thông báo trong Sổ tay sinh viên (Ngày 25/8 và 26/8/2018)

** Tân sinh viên khóa 2018-2022 lưu ý theo dõi thông tin thường xuyên trên website phòng Công tác sinh viên để biết danh sách (theo xe), những lưu ý/hướng dẫn cần thiết khi đi Củ Chỉ.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.