Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức chính trị xã hội

 

Hiện nay, khoa có hai tổ chức chính trị xã hội của cán bộ giảng viên bao gồm: Chi bộ Đảng, Công Đoàn

1. Chi bộ

* Chi uỷ Chi bộ
 
- Đ/c Vũ Quang Hà - Bí thư
- Đ/c Lê Văn Bửu - Phó bí thư

 Đảng viên
- Đ/c Đoàn Nam Hương
- Đ/c Bùi Đức Toàn
- Đ/c Nguyễn Văn Chánh
- Đ/c Mai Thị Kim Khánh
- Đ/c Phạm Đức Trọng

2. Tổ chức Công Đoàn

 * Ban chấp hành
- Đ/c Lê Văn Bửu - Chủ tich
- Đ/c Mai Thị KIm Khánh - Phó Chủ tịch
- Đ/c Phạm Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Chấp hành

 * Công Đoàn viên
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Xoan
- Đ/c Vũ Quang Hà
- Đ/c Trần Thị Bích Liên
- Đ/c Nguyễn Xuân Anh
- Đ/c Tống Thị Ngọc Anh
- Đ/c Phạm Thị Tú Anh
- Đ/c Nguyễn Văn Chánh
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng
 
- Đ/c Đoàn Nam Hương
- Đ/c Lương Hoàng Lan
- Đ/c Trần Thị Anh Thư
- Đ/c Phạm Đức Trọng

- Đ/c Bùi Thị Minh Hà
- Đ/c Ngô Trà My

- Đ/c Võ Bình Nguyên
                                                                                                                        
                                                                                                                             BQT website Khoa XHH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.