Viết lại Báo cáo khoa học khóa 2014-2018

Sinh viên khóa 2014 - 2018 làm lại báo cáo khoa học theo mẫu: 

     i. Lý do chọn đề tài

     ii. Mục tiêu nghiên cứu

     iii. Phương pháp nghiên cứu

     iv. Nội dung nghiên cứu (tùy theo chủ đề báo cáo mà đặt tên cho phần nội dung, không được ghi “Nội dung nghiên cứu”)

     v. Kết luận

Một số lưu ý trong viết báo cáo:

Nội dung:

- Không cần phần lý luận, khái niệm

- Lỗi chính tả trong bài viết

- KHông đạo văn, chép thông tin trên mạng vào bài viết

- Bảng biểu trình bày chưa chuẩn (còn xen lẫn Tiếng Việt – Tiếng Anh, dư số liệu, thiếu tên bảng, thiếu đơn vị, nguồn…), hoặc chỉ đưa bảng số liệu mà không phân tích, đọc bảng, mô tả bảng…

- Trích dẫn phỏng vấn sâu sai quy chuẩn (còn để cả cuộc đối thoại, trích dài dòng những nội dung không liên quan) chưa phân tích mà chỉ liệt kê, mô tả

- Phân tích dữ liệu chưa có sự tương quan chéo, hầu hết là thống kê mô tả

- Các phần chưa lozic với nhau (từ tên đề tài -> mục tiêu -> phương pháp -> nội dung)

- Viết lại theo mẫu (như file đính kèm bên trên), không cần phải dài dòng các phần phụ (phương pháp, lý thuyết…), sinh viên quá tập trung phần phụ mà nội dung chính là kết quả nghiên cứu lại quá ngắn.

- Các phần: đặt vấn đề, nội dung, kết luận phải xuyên suốt, thống nhất, liên kết với nhau

- Không lấy tên đề tài để đặt tên cho một chương/mục trong bài báo cáo

- Sử dụng/trích dẫn tài liệu nào thì phải ghi trong tài liệu tham khảo

- Ghi số thập phân theo tiếng việt (ví dụ: 37,8% và 1.000.000 đồng)

- Kết quả nghiên cứu: phải sử dụng sản phẩm của cuộc khảo sát (sản phẩm công cụ) không lấy kết quả nghiên cứu của đề tài khác làm kết quả đề tài của mình

- Đây là Báo cáo khoa học môn Thực tập, không nhầm lẫn với môn Kỹ năng viết báo cáo khoa học

Hình thức:

- Canh đều lề văn bản, thống nhất font chữ, cách dòng và đánh thứ tự, mục lục

- In giấy hai mặt, không cần bìa, không cần đóng cuốn, giấy kính

- Để mục lục trước bài viết

 

Hạn nộp lại báo cáo khoa học: 27/2/2018 tại Văn phòng khoa cho GVCQ (lớp trưởng thu bài, xếp theo số thứ tự MSSV), SV nộp trễ đính kèm bản tường trình và bị trừ 20% điểm số.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.