Kết quả dự kiến HB KKHT học kỳ 1 năm học 2017– 2018

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 , Phòng CTSV thông báo điểm chuẩn dự kiến xét học bổng KKHT của sinh viên 2013 (đối với Khoa Nga), 2014, 2015, 2016 và 2017 như sau:

 

 


* Xem danh sách chi tiết tại đây


Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến học bổng khuyến khích học tập sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV; Phòng Đào tạo (liên quan đến kết quả học tập) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/05/2018. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.