Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ XÉT TỐT NGHIỆP

Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

1. Đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu (tải mẫu đơn)

2. Đơn xin hủy môn học (chỉ hủy những môn đã đậu nhưng dư tín chỉ, môn đã rớt PĐT tự động hủy)

3. Chứng chỉ Ngoại ngữ, trình độ B (photo 2 bản, không nộp bảng gốc)

4. Chứng chỉ Tin học đại cương (photo 2 bản, không nộp bảng gốc)

5. Photo (không công chứng) 2 bản chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (nếu trong bảng điểm chưa có điểm), Giáo dục thể chất (nếu trong bảng điểm chưa có điểm). Nếu trong bảng điểm đã có 2 điểm này thì không cần nộp chứng chỉ GDQP và GDTC

 

Nộp hồ sơ:

Ø Sinh viên tốt nghiệp đợt 1  nộp hồ sơ cho lớp trưởng trước ngày 20/2 hằng năm hoặc nộp cho GVCQ (Cô Huyền) tại văn phòng Khoa giờ hành chính trước ngày 25/2 hằng năm. (Nếu chưa tốt nghiệp đợt 1 thì không cần nộp hồ sơ).

Ø Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 nộp hồ sơ cho GVCQ (Cô Huyền) tại văn phòng Khoa giờ hành chính trước ngày 25/6 hằng năm.

Ø Sinh viên tốt nghiệp đợt 3 nộp hồ sơ cho GVCQ (Cô Huyền) tại văn phòng Khoa giờ hành chính trước ngày 25/8 hằng năm.

Ø SV ghi: Tên – MSSV – Số điện thoại bằng bút mực/chì lên góc phải của tất cả các văn bằng, chứng chỉ,…có trong hồ sơ, kể cả các chứng chỉ photo vì nếu có vấn đề trong lúc xét duyệt, PĐT sẽ gọi điện trực tiếp cho SV

Ø Lớp trưởng thu lại hồ sơ, xếp theo MSSV và lập danh sách sinh viên theo thứ tự MSSV từ nhỏ tới lớn (theo Mẫu danh sách sinh viên xét TN) và nộp lại cho GVCQ trước ngày 25/3.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.