Học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018-2019

 

Theo công văn số 1489/ĐHQG-CTSV ngày 8 tháng 8 năm 2018 về Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019. Thông tin học bổng cụ thể như sau:


1. Số lượng: 02 suất


2. Giá trị học bổng: 216 Euro/suất.


3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung;
- Kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 đạt từ 7,5 trở lên;
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác;
- Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, các chương trình tình nguyện hoặc các hình thức khác.
- Chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân nào khác.


4. Hồ sơ dự tuyển: Xem Hướng dẫn làm hồ sơ cấp học bổng (tải các hướng dẫn và hồ sơ tại đây).

Văn phòng Khoa sẽ xét chọn và đề cử từ 01 (một) sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, sinh viên có đủ điều kiện dự tuyển vui lòng nộp hồ sơ về văn phòng Khoa trước ngày 21 tháng 8 năm 2018.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.