Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học xã hội học đợt I/ 2017

Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học xã hội học đợt I/ 2017

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC K. 2017 (đợt  1)

NĂM HỌC 2017-2018

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG

TT

Cán bộ giảng dạy

Môn học

Số buổi

Số tiết

Buổi

Ngày

Phòng

1

ThS. Trần Thị Bích Liên

Xã hội học đại cương

3

15

Chiều T2

03 + 10/4/2017

Văn phòng Khoa

Sáng T3

04/4/2017

2

TS. Vũ Quang Hà

Lịch sử xã hội học

3

15

Chiều T3

04/4/2017

Chiều T4

12 + 19/4/2017

3

PGS, TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

Lý thuyết xã hội học

3

15

Chiều T3

11 + 18/4/2017

Chiều T6

14/4/2017

4

PGS, TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

Phương pháp
nghiên cứu định tính

3

15

Chiều T2

17/4/2017

Sáng T5

20/4/2017

Chiều T6

21/4/2017

5

TS. Trần Anh Tiến

Phương pháp
nghiên cứu định lượng

3

15

Sáng T6

21/4/2017

Sáng T2

24/4/2017

Sáng T4

26/4/2017

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.