Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ dành cho sinh viên khóa 2016 - 2020

Theo Quy chế số 607-XHNV-ĐT, Sau 4 học kỳ đầu, sinh viên phải nộp chứng chỉ A tiếng Anh mới được đăng ký học các môn chuyên ngành. Những sinh viên chưa nộp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương A sẽ không đủ điều kiện để đăng kí và học tiếp học kỳ 5. 

 

Sinh viên đang học hoặc có chứng chỉ B1.1 và B1.2 làm đơn xin được miễn nộp chứng chỉ A theo mẫu đính kèm.

Sinh viên xem các chứng chỉ  tiếng Anh quy đổi tương đương A và ngoại ngữ khác Tại đây

Sinh viên khóa 2016-2020 nộp chứng chỉ ngoại ngữ bản photo (không cần công chứng) cho lớp trưởng. Ghi mã số sinh viên bằng bút mực phía trên góc phải của văn bằng chứng chỉ.

 

Lớp trưởng tổng hợp theo mẫu:

STT - Mã số sinh viên - Họ và Tên - Loại chứng chỉ (A1.2 / A2/ B1.2 /TOEIC...)

Thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương A đến ngày 30/9/2018


Lớp trưởng tổng hợp và nộp lại danh sách + chứng chỉ/ đơn (xếp theo MSSV) cho cô Huyền  tại Văn phòng Khoa vào giờ hành chính. 

Quá thời hạn trên, phòng đào tạo sẽ xóa tên sinh viên khỏi danh sách đăng kí môn học (hoặc điểm thi kết thúc môn học không được công nhận).


Đây là thông báo chính thức theo quy định của Phòng Đào tạo. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc nộp chứng chỉ trễ hạn hoặc không làm đúng quy trình.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.