Lịch thi học kì 2 năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên Khoa Xã hội học

 

LỊCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

STT

 

Môn học

 

Số 
tín chỉ

 

Khóa

 

Lớp

 

Cán bộ coi thi

 

Số lượng SV

 

Phòng

 

Thời gian

 

1

Xã hội học đại cương

(Thi vấn đáp)

3

2018

1

 • Trần Thị Bích Liên

 • Phạm Thị Tú Anh

80

A1-31

Thứ hai, ngày 3/6/2019

Sáng từ 7:15 đến khi hết sinh viên

2

 • Trần Thị Bích Liên

 • Phạm Thị Tú Anh

54

A1-31

Thứ hai, ngày 3/6/2019

Chiều 13:15 đến khi hết sinh viên

2

Xã hội học ngôn ngữ

2

2015

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

 • Lê Thị Chung

 • Bùi Thị Nhung

97

A1-21

A1-31

Thứ năm, ngày 6/6/2019

Sáng 7:15 - 8:30

3

Quản lý dự án

2

2015

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

 • Lê Thị Chung

 • Bùi Thị Nhung

123

A1-21

A1-31

Thứ năm, ngày 6/6/2019

Sáng 9:00 - 10:00

4

Xã hội học truyền thông và đại chúng

2

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

51

A1-31

Thứ năm, ngày 6/6/2019

Chiều 13:15 - 14:15

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

60

A1-31

Thứ năm, ngày 6/6/2019

Chiều 15:00 - 16:00

5

Tâm lý học xã hội

3

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

 • Lê Thị Chung

79

C1-01

Thứ sáu, ngày 7/6/2019

Sáng 7:15 - 8:45

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

36

C1-01

Thứ sáu, ngày 7/6/2019

Sáng 9:00 - 10:30

6

Xã hội học du lịch

2

2015

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

45

C1-01

Thứ sáu, ngày 7/6/2019

Chiều 13:15 - 14:15

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trịnh Thị Nhài

21

C1-01

Thứ sáu, ngày 7/6/2019

Chiều 15:00 - 16:00

7

Xã hội học tội phạm

2

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

 • Lê Thị Chung

77

A1-11

Thứ 3, ngày 11/6/2019

Sáng 7:15 - 8:30

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

32

A1-11

Thứ 3, ngày 11/6/2019

Sáng 9:00 - 10:15

8

Dân số học

2

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

 • Bùi Thị Nhung

71

A1-11

Thứ 3, ngày 11/6/2019

Chiều 13:15 - 14:15

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

49

A1-11

Thứ 3, ngày 11/6/2019

Chiều 15:00 - 16:00

9

Xã hội học gia đình

3

2016

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

45

A1-11

Thứ 5, ngày 13/6/2019

Sáng 7:15 - 8:45

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

61

A1-11

Thứ 5, ngày 13/6/2019

Sáng 9:00 - 10:30

10

Lý thuyết xã hội học hiện đại

3

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

54

A1-11

Thứ 5, ngày 13/6/2019

Chiều 13:15 - 14:30

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

62

A1-11

Thứ 5, ngày 13/6/2019

Chiều 14:45 - 16:00

 
 
 
 
 
 
 
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.