Danh sách SV miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ mua phương tiện học tập dùng riêng cho SV khuyết tật (HK2, 2017-2018)

>> Sinh viên xem chi tiết tại đây (lưu ý mỗi đối tượng miễn, giảm, hỗ trợ nằm trong từng sheet)

* Để nhận được tiền hồ trợ, sinh viên thuộc đối tượng HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP và SINH VIÊN KHUYẾT TẬT ĐƯỢC CẤP TIỀN HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÙNG RIÊNG cung cấp số tài khoản tại đây. (Thời hạn cung cấp số tài khoản từ lúc ra thông báo đến hết ngày 25/5/2018). Tài khoản ngân hàng do sinh viên đứng tên, sinh viên chưa có tài khoản có thể liên hệ tại: Agribank Chi nhánh TP.HCM – Phòng Dịch vụ. Địa chỉ: 2A Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; ĐT: 08.38211877).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.