Lịch thi học kì 1 năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên Khoa Xã hội học

LỊCH THI HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2019 – 2020 DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC

STT

Môn học

Số tín chỉ

 

Khóa

Lớp

Cán bộ coi thi

Số lượng SV

Phòng

Thời gian

 

1

Xã hội học quản lý

2

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

 • Lê Thị Chung

74

A1-02

Thứ sáu, ngày 03/01/2020

Sáng 7:15 - 8:15

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

26

A1-02

Thứ sáu, ngày 03/01/2020

Sáng 9:00 - 10:00

2

Kinh tế phát triển

2

2018

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Cao Thanh Tâm

 • Lê Thị Chung

 • Nguyễn Hữu Nhân

 • Nguyễn Văn Chứ

129

A1-03

Thứ sáu, ngày 03/01/2020

Chiều 13:15 – 14:15

3

Lý thuyết xã hội học hiện đại

3

2018

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trần Nguyễn Tường Oanh

 • Lê Thị Chung

77

A1-02

Thứ tư, ngày 08/01/2020

Sáng 7:15 - 8:30

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trần Nguyễn Tường Oanh

58

A1-02

Thứ tư, ngày 08/01/2020

Sáng 9:00 - 10:15

4

Nhập môn Công tác xã hội

2

2017

1

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trần Nguyễn Tường Oanh

 • Lê Thị Chung

63

A1-02

Thứ tư, ngày 08/01/2020

Chiều 13:15 – 14:15

2

 • Lê Thị Hương Huyền

 • Trần Nguyễn Tường Oanh

33

A1-02

Thứ tư, ngày 08/01/2020

Chiều 15:00 – 16:00

                                                                               KHOA XÃ HỘI HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.