Lịch học hệ VLVH học kì 6 - 12/2017

Lịch học hệ VLVH học kì 6 - 12/2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA XÃ HỘI HỌC

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC KỲ 6/2017 – 12/2017

Thời gian dự kiến

 

LỚP

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

TÍN CHỈ

GV PHỤ TRÁCH

NV13,14,15

14/6 – 28/6/2017

Xã hội học truyền thông đại chúng

2

TS. Lê Văn Bửu

NV13,14,15

3/7-17/7/2017

Xã hội học tội phạm

2

TS. Trương Văn Vỹ

NV13,14,15

21/7-16/8/2017

Xã hội học nông thôn

3

TS. Phạm Đức Trọng

NV13,14,15

21/8-13/9/2017

Xã hội học đô thị

3

ThS. Vũ Toản

NV13,14,15

18/9-2/10/2017

Xã hội học chính trị

2

ThS. Trịnh Thị Nhài

NV13,14,15

4/10-18/10/2017

Xã hội học giáo dục

2

TS.Văn Thị Ngọc Lan

NV13,14,15

23/10-15/11/2017

Xã hội học về giới

3

ThS. Dương Hiền Hạnh

NV13,14,15

22/11-6/12/2017

Xã hội học về y tế và sức khỏe

2

ThS. Mai Thị Kim Khánh

NV13,14,15

11/12-25/12/2017

Tâm lý học đại cương

2

TS. Nguyễn Hồng Phan

TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 21

Ghi chú:  Học tại phòng D406, Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 vào lúc 17h45

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.