Lịch thi HK 1 năm học 2016 - 2017 Khoa XHH (có điều chỉnh)

Lịch thi HK 1 năm học 2016 - 2017 Khoa XHH

Sinh viên đi thi đúng thời gian, đúng mã lớp quy định. Mọi trường hợp đi thi sai ca sẽ không được giải quyết

Đọc kĩ Quy định đối với sinh viên dự thi kết thúc học phần Khoa Xã hội học

Sẽ cập nhật phòng thi trong thời gian sớm nhất

 

STT

Môn học

Số

tín chỉ

Mã Lớp

Cán bộ coi thi

Số lượng SV

Phòng

Thời gian

1.       

Xã hội học đô thị

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 2 ngày 26/12/2016

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 2 ngày 26/12/2016

9:00-10:00

2.       

Chính sách xã hội

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3.  Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 2 ngày 26/12/2016

13:30 – 14:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3.  Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 2 ngày 26/12/2016

15:00-16:30

3.       

Kinh tế phát triển

2

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 27/12/2016

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 27/12/2016

9:00 – 10:00

4.       

Xã hội học quản lý

2

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 27/12/2016

13:30-14:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 27/12/2016

15:00-16:30

5.       

Xã hội học về giới

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 28/12/2016

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 28/12/2016

9:00-10:00

6.       

Lịch sử triết học

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4. Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 28/12/2016

13:30 – 14:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 28/12/2016

15:00-16:00

7.       

Xã hội học ngôn ngữ

2

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 3/01/2017

7:30 – 8:30

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 3/01/2017

9:00-10:00

8.       

Tâm lý học xã hội

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 3 ngày 3/01/2017

13:30 – 14:30

9.       

Xã hội học đại cương

 

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 4/01/2017

7:30 – 8:30

 

2

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 4/01/2017

9:00-10:00

10.  

Xã hội học đại cương

3

1

1. Ngô Trà My

2. Trịnh Huy Hiệp 

3. Trần Minh Văn

4.  Nguyễn Văn Chứ

78

 

Thứ 4 ngày 4/01/2017

13:30 – 14:30


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.