Biểu mẫu đơn xin thay thế môn học

Biểu mẫu đơn xin thay thế môn học

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây

Lưu ý: môn thay thế phải có độ tương đương (là môn tự chọn thay thế cho tự chọn, khối đại cương thay thế cho khối đại cương, khối kiến thức chuyên ngành thay thế cho khối kiến thức chuyên ngành, khối kiến thức cơ sở ngành thay thế cho kiến thức cơ sở ngành và môn thay thế có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ môn học cần thay thế. VD: Mỹ học và kinh tế học đại cương đều thuộc khối kiến thức đại cương, đều là môn tự chọn, mỹ học 2 tín chỉ và kinh tế học đại cương cũng 2 tín chỉ, có thể thay thế cho nhau)

Sinh viên tải đơn, chọn môn học và đưa cho GVCQ xem xét, trình BCN kí. Sau khi được duyệt, sinh viên photo đơn được duyệt, giữ lại bản gốc, gởi lại GVCQ bản sao

Sinh viên giữ lại đơn đã được duyệt, đăng kí môn học dưới phòng đào tạo

Khi làm hồ sơ xét tốt nghiệp, sinh viên để đơn (bản photo) vào hồ sơ xét tốt nghiệp, giữ lại bản gốc khi cần.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.