Học viện Chính Trị khu vực II tuyển dụng nhiều vị trí

Tuyển cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, cán bộ văn phòng

 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ giai đoạn mới, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đang xây dựng kế hoạch bổ sung nhân lực cho các đơn vị làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, tham mưu tổng hợp....


Ví trí, số lượng cần tuyển và chuyên môn/chuyên ngành:


- Khối 1: 14 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu các chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Xã hội học, Dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng, Văn hóa và phát triển, Quan hệ quốc tế.
- Khối 2: 09 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế chính trị, Nhà nước và Pháp luật, Giáo dục an ninh và quốc phòng.
- Khối 3: 04 cán bộ văn phòng, tham mưu tổng hợp (Tại các phòng, ban chức năng), phiên dịch tiếng Anh (tại phòng Hợp tác quốc tế).


Yêu cầu:


Sinh viên có học lực giỏi (hoặc học lực khá, ngoại ngữ giỏi), đạo đức tốt, sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, thủ khoa, các thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

 

Liên hệ:

 

Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Email: cv.ussh@gmail.com
Ban Tổ chức – Cán bộ. SĐT: 0918 164 971 (Ths. Nguyễn Thị Phương, phó trưởng ban).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.