Lịch thi chính thức HK2 năm 2016-2017 khoa Xã hội học

Lịch thi chính thức HK2 năm 2016-2017 khoa Xã hội học

STT

Môn học

Số

tín chỉ

Lớp

Số lượng SV

Phòng

Thời gian

1

Dân số học

2

01

68

A1-02

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

Từ 7:30 đến 8:30

02

106

A1-02

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

Từ 9:00 đến 10:00

2

Xã hội học gia đình

3

01

74

A1-02

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

Từ 13:30 đến 14:30

02

73

A1-02

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

Từ 15:00 đến 16:00

3

Xã hội học truyền thông đại chúng

2

01

72

A1-02

Thứ ba, Ngày 30/5/2017

Từ 7:30 đến 8:30

02

67

A1-02

Thứ ba, Ngày 30/5/2017

Từ 9:00 đến 10:00

4

Xã hội học văn hóa

2

01

74

A1-02

Thứ ba, Ngày 30/5/2017

Từ 13:30 đến 14:30

02

68

A1-02

Thứ ba, Ngày 30/5/2017

Từ 15:00 đến 16:00

5

Lý thuyết xã hội học hiện đại

3

01

70

A1-02

Thứ Tư, Ngày 31/5/2017

Từ 7:30 đến 8:30

02

60

A1-02

Thứ Tư, Ngày 31/5/2017

Từ 9:00 đến 10:00

6

Xã hội học nông thôn

2

01

65

A1-02

Thứ Tư, Ngày 31/5/2017

Từ 13:30 đến 14:30

02

67

A1-02

Thứ Tư, Ngày 31/5/2017

Từ 15:00 đến 16:00

7

Các vấn đề xã hội học đương đại

2

1

69

A1-02

Thứ Năm,Ngày 1/6/2017

Từ 7:30 đến 8:30

2

69

A1-02

Thứ Năm,Ngày 1/6/2017

Từ 9:00 đến 10:00

8

Xã hội học tội phạm

2

01

72

A1-02

Thứ Sáu, Ngày 2/6/2017

Từ 7:30 đến 8:30

02

70

A1-02

Thứ Sáu, Ngày 2/6/2017

Từ 9:00 đến 10:00

9

Dư luận xã hội

2

1

82

A1-02

Thứ Sáu, Ngày 2/6/2017

Từ 13:30 đến 14:30

2

73

A1-02

Thứ Sáu, Ngày 2/6/2017

Từ 15:00 đến 16:00

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.