Tọa đàm "Sự ngoại lệ của Người Mỹ: ảnh hưởng toàn cầu của việc kết nối tôn giáo và chính quyền"

Tọa đàm "Sự ngoại lệ của Người Mỹ: ảnh hưởng toàn cầu của việc kết nối tôn  giáo và chính quyền"

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016 Khoa Xã hội học đã tổ chức buổi tọa đàm “Sự ngoại lệ của Người Mỹ: ảnh hưởng toàn cầu của việc kết nối tôn giáo và chính quyền” tại phòng D102, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, với sự tham gia của diễn giả John Wareham đến từ Hoa Kỳ.  

Trong buổi tọa đàm, diễn giả John Wareham đã diễn thuyết về vấn đề sự phát triển của nước Mỹ qua từng thời kỳ, kết nối giữa chính trị và tôn giáo. Tôn giáo ảnh hưởng khá mạnh tới đường hướng chính trị của Hoa Kỳ. Sâu xa hơn là sự kết nối về chính trị và tôn giáo đã ảnh hưởng sâu sắc không chỉ tới sự phát triển của nước Mỹ mà còn có mối ảnh hưởng khá lớn tới chính trị và phát triển trên thế giới. Buổi tọa đàm cũng đưa ra nhiều thông tin về các sự kiện lịch sử, các giai đoạn phát triển của Hoa Kỳ.
Diễn giả cũng đưa ra các dự báo và xu hướng phát triển mong đợi trong tương lai của Hoa Kỳ.

Qua phần trình bày, Diễn giả John Wareham mong muốn tạo ra sự quan tâm, nghiên cứu về các vấn đề hợp tác quốc tế và phát triển giữa Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam cho các học viên và sinh viên. Bên cạnh việc cung cấp các thông tin, dữ kiện lịch sử, diễn giả cũng giúp người dự hiểu biết hơn về nước Mỹ cũng như gợi mở ra các hướng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chính trị gắn với tôn giáo.

 Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm:

 

Bùi Thị Minh Hà

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.