[Cập nhật] Thông báo tập huấn thực tập khóa 2015 – 2019

 

Theo kế hoạch thực tập, sinh viên khóa 2015 – 2019 bắt đầu tập huấn theo công cụ từ ngày 23/7/2018 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng. Lịch tập huấn cụ thể của các nhóm công cụ như sau: (đã cập nhật phòng học)


 

*Lưu ý: Nhóm điều phối, chọn mẫu dẫn đường cũng tham gia học chung với nhóm bảng hỏi vì ngoài công tác tổ chức, các bạn cũng cần học chuyên môn.

 

Lịch đi tiền trạm tại Vĩnh Long: từ ngày 07-08/7/2018. Thành phần đi tiền trạm: giảng viên và nhóm điều phối, chọn mẫu – dẫn đường.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.