Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting (năm học 2018-2019)

Năm học 2018-2019, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tiếp tục tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn một số suất Học bổng hỗ trợ cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, tư cách đạo đức tốt và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.


Học bổng duyệt xét dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ 1, năm học 2017-2018


Dựa trên các tiêu chí được đề ra, Nhà trường đã thông báo và tuyển chọn 06 sinh viên từ các Khoa/ Bộ môn tham gia xét tuyển học bổng Lawrence Sting năm học 2018-2019 (xem danh sách đề cử tại đây)


Kết quả chính thức sẽ được công bố ngay khi Nhà trường nhận được thông báo từ đơn vị tài trợ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.