Ngày Xã hội học Nam Bộ năm 2016

Ngày 29 tháng 05 năm 2016, Trường Đại học Đà Lạt đăng cai tổ chức“Ngày xã hội học Nam bộ năm 2016”. Tham dự ngày hội truyền thống có các Giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên các khoa, bộ môn Xã hội học thuộc các trường khu vực Nam bộ.

Ngành nghề xhh

"Một trong những câu hỏi phổ biến nhất của học sinh khi chọn Xã hội học như là một định hướng của họ và cả khi đang học, sắp tốt nghiệp là: "Cử nhân Xã hội học sẽ làm gì". 

Thạc sĩ Trần Nam, Cựu sinh viên khóa 2013